Fakta om hadforbrydelser

Under 6% af hadforbrydelser mod queerpersoner bliver anmeldt og registreret hos politiet

Politiet opgør hadforbrydelser under kategorier som trusler, vold, hærværk og hadefulde ytringer, der både kan finde sted fysisk og online. En hadforbrydelse er altså ikke kun vold, men kan også være tilråb eller ytringer online.

I Rigspolitiets rapport om hadforbrydelser i 2021 fremgår det, at der blev registreret 102 hadforbrydelser mod LGBTQI+personer i 2021. I Justitsministeriets offerundersøgelse anslås det dog, at det er op til 3.000, der årligt udsættes for vold pga. deres LGBTQI+identitet. Og her er hadforbrydelser som bl.a. hadefulde ytringer og hærværk ikke engang talt med. Det vil altså sige, at det er under 6 % af hadforbrydelser mod queer personer, der bliver anmeldt og registreret som hadforbrydelser hos politiet. Mørketallet er altså meget stort. Derfor gør det en forskel, du anmelder. Sammen er vi på den måde med til at stoppe hadet.

Ifølge udredningen “Hadforbrydelser i Danmark – vejen til en effektiv beskyttelse” er en del af forklaringen på, hvorfor flere ikke anmelder hadforbrydelser, at der er en manglende tro på, at en anmeldelse vil nytte, at det som minoritet kan være med til at bringe en i en mere sårbar situation, og at det kan være forbundet med skam.

Ved bedre at afdække omfanget af hadforbrydelser, sikre en bedre procedure for anmeldelser og opbygge mere tillid mellem politi og LGBTQI+personer kan vi styrke retssikkerheden samt forebygge og reducere antallet af hadforbrydelser.

6 fakta om selvmordstanker, frygt og ensomhed

“Selvmordstanker er mere end dobbelt så udbredt blandt LGBT-personer som blandt den øvrige danske befolkning, og faktiske selvmordsforsøg sker ca. tre gange så ofte blandt LGBT-personer.” (1)

“Indenfor det seneste år har ca. 1 ud af 3 LGBT+personer oplevet diskrimination på baggrund af sin seksuelle orientering og 56 % har oplevet diskrimination på baggrund af sin kønsidentitet.” (2)

“49 procent af danske LGBT-personer undgår offentligt at holde i hånd med en partner af samme køn af frygt for overfald, trusler eller chikane.” (1)

“Forholdsvis mange LGBT-personer oplever, at de ikke kan færdes, klæde sig eller agere som de ønsker i dele af det offentlige rum uden frygt for tilråb, chikane, trusler eller fysisk vold.” (2)

“Ensomhed er ca. 5-6 gange mere udbredt blandt LGBT-personer end blandt befolkningen generelt.” (2)

“LGBTQ+eleverne føler sig også ca. 6 gange oftere ensomme i skolen
sammenlignet med svarfordelingen fra den nationale trivselsmåling.” (3)

(1) Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2018. Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling den 27. februar 2018
(2) Undersøgelse af udfordringer og stigma i forhold til at have en LGBTI-identitet i Danmark, Als Research (2020)
(3) Stop diskrimination i skolen – LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen, LGBT+ Ungdom & LGBT+ Danmark (2021)

Tak, fordi du har anmeldt!

Hvor er det fedt, at du er med til at gøre en forskel og få mørketallet mindre og mindre for hver anmeldelse.

This will close in 0 seconds

Generer en anmeldelse

Vi vil gerne hjælpe dig med at sørge for, at du får alle de vigtige informationer med i din anmeldelse, og vi har her gjort det nemt for dig. Udfyld og besvar de kommende spørgsmål, og du vil til sidst få genereret en tekst med din anmeldelse i, som du kan sende til politiet på mail. Vi gemmer ikke dine besvarelser eller oplysninger nogen steder.


This will close in 0 seconds