Dine rettigheder

Det juridiske

Når det handler om hadforbrydelser, er der tale om Straffelovens § 266 b. (hadefulde udtalelser) og § 81, stk. 6. (had som skærpende omstændighed).

Paragraf 266b (1)

”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller tro eller sit handicap eller på grund af den pågældende gruppes seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”

Forklaring på 266b

Denne paragraf betyder, at der ikke må deles hadefulde ytringer offentligt. Ytringerne skal være nedværdigende, truende eller forhånende. Offentligt er enten på offentlig gade, begivenhed etc. eller online på et åbent medie, hvor alle kan se ytringen. Offentlighed er et nøgleaspekt for denne paragraf, da det (fra gerningspersonens side) handler om udbredelse af de hadefulde ytringer om en gruppe.

En hadefuld ytring skal – hvis den skal kunne placeres i kategorien ulovlig – være fremsat med intentionen om at udbrede ytringen.

Hvis den deles offentligt på sociale medier eller for eksempel råbes på gaden, så er intentionen om udbredelse der allerede juridisk set. Men det kan den faktisk også være, hvis beskeden for eksempel sendes i en gruppechat med mange medlemmer, deles som kædebesked osv.

Det er også vigtigt at huske på, at en hadefuld ytring efter § 266b ikke behøver være fremsat med ord. Det kan også være symboler og billeder – det kunne fx være et billede af en regnbuefamilie kombineret med en emoji, der brækker sig.

Paragraf 81, nr. 6

“Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed, (…) at gerningen helt eller delvis har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, handicap, seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika eller lignende.”

Forklaring på 81, nr. 6

Denne paragraf fungerer som en skærpende omstændighed i forbindelse med noget andet ulovligt. F.eks. hvis gerningspersonen slår dig ned og ytrer noget hadefuldt samtidig. Paragraffen træder i kraft, hvis lovovertrædelsen (i dette eksempel vold) er motiveret af offerets seksualitet, kønsidentitet m.m. og kan føre til strengere straf.

At gerningen kan være delvist motiveret af had betyder, at der kan være en anden omstændighed udover had, der motiverer lovovertrædelsen.

Det kunne for eksempel være en uoverensstemmelse, hvor du er kommet til at lave en bule i en andens bil, gerningspersonen overfalder dig og under overfaldet kalder gerningspersonen dig bøsserøv. Her er motivet for overfaldet først bulen i bilen, men også had. Nogle gange kan den kriminelle handling med et delvist hadmotiv være uden en hadefuld ytring, men en hadefuld handling.

Det kunne for eksempel være, at forurettede får revet sit regnbueflag i stykker, fjernet sit tørklæde eller ødelagt sin kalot.

Hvilke gruppe er dækket ind under disse paragraffer?

Paragrafferne kommer i spil, når motivet for den kriminelle handling er race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro, handicap eller i forbindelse med offerets seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika.

Hvad er en hadforbrydelse?

En hadforbrydelse er en forbrydelse, hvor motiveret er had mod en gruppe, som gerningspersonen antager, at offeret/ofrene hører til. Det kan være overfald, seksuelle overgreb, hærværk o.l., men det kan også være udtalelser mod eller om gruppen.

En hadforbrydelse består af to elementer: en strafbar handling og dét, der ligger til grundlag for udvælgelsen af offeret (had mod en specifik gruppe).

Dine rettigheder som offer i forhold til sagen

Har du været udsat for en hadforbrydelse, har du følgende rettigheder:

  • Ret til bisidder
  • Adgang til at læse politirapporten igennem
  • Erstatning for skader
  • At lade sig repræsentere af andre

Har du brug for én at snakke med?

Har du været offer for, været vidne til eller er pårørende til en, der har været udsat for en kriminel handling eller en mulig kriminel handling, kan du ringe til Offerrådgivningen på tlf. (+45) 116 006 for at få støtte og hjælp til for eksempel at anmelde. Du kan også finde flere ressourcer her.

Tak, fordi du har anmeldt!

Hvor er det fedt, at du er med til at gøre en forskel og få mørketallet mindre og mindre for hver anmeldelse.

This will close in 0 seconds

Generer en anmeldelse

Vi vil gerne hjælpe dig med at sørge for, at du får alle de vigtige informationer med i din anmeldelse, og vi har her gjort det nemt for dig. Udfyld og besvar de kommende spørgsmål, og du vil til sidst få genereret en tekst med din anmeldelse i, som du kan sende til politiet på mail. Vi gemmer ikke dine besvarelser eller oplysninger nogen steder.


This will close in 0 seconds